Cobidoc

 
COBIDOC BV
Vanenburgerallee 14
3882 RH PUTTEN

T 088 688 03 33
F 088 688 03 00

Nieuws

Terug

12 Maart 2007Cobidoc Nieuwsbrief Maart 2007

 

 
COBIDOC NIEUWSBRIEF MAART - 2007
IN DIT NIEUWSBERICHT
 1. CAS 100 Jaar!
 2. SciFinder
 3. Database Nieuws
 4. E-Seminar
 5. Cursusschema 2007

CAS 100 Jaar Back
Dit jaar bestaat CAS 100 jaar en dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan is er een website gelanceerd met onder andere de geschiedenis van CAS, fun facts, etc. Tevens heeft u de mogelijk om uw eigen herinneringen op te sturen. Wellicht dat deze opgenomen worden op de website! U kunt de site vinden op: CAS 100 Jaar site


SciFinder Back
Op de SciFinder website van CAS zijn twee nieuwe artikelen verschenen. Het eerste artikel illustreert hoe snel het aantal publicaties met de jaren stijgt. CAS heeft namelijk voor het eerst meer dan 1.000.000 documenten geïndexeerd in een jaar. Ter vergelijking: Sinds CAS is begonnen met het indexeren heeft het 30 jaar geduurd voordat men bij de 1.000.000 was. Het volledige artikel kunt u vinden op: PUBLICATIES
Het tweede artikel laat zien hoe u met de nieuwe "combine" mogelijkheid in SciFinder 2007 ongewenste reactanten kunt uitsluiten in een reactie. Het volledige artikel met een stap voor stap uitleg vindt u hier: REACTIE ARTIKEL
Al het nieuws over SciFinder kunt u ook vinden op de SciFinder Solutions website. Daarnaast kunt u daar ook alle oude nieuws items vinden. SCIFINDER NEWS
Ook bij Cobidoc kunt u al het SciFinder Nieuws nog eens nalezen. U vindt al het SciFinder nieuws in ons archief. SCIFINDER ARCHIEF

Database Nieuws Back

CAPLUS

Zoals hierboven al reeds vermeld zijn er in 2006 voor het eerst meer dan 1.000.000 documenten geïndexeerd in een jaargang. CAPLUS DBSS

EMBASE

EMBASE is verrijkt met het NCT veld wat staat voor "Clinical Trail Number". EMBASE DBSS

IFICDB IFIPAT IFIUDB

Meer dan een jaar na de introductie van IPC 8 zijn IFICDB IFIPAT en IFIUDB ook verrijkt met nieuwe zoekvelden die het mogelijk maken om op de IPC 8 codes te zoeken. Een up-to-date overzicht met alle databases die inmiddels IPC 8 ondersteunen kunt u vinden op de volgende site: IPC 8 News De reload van deze databases heeft nogal wat veranderingen met zich mee gebracht. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting die u ook kunt opvragen met het commando HELP RLOAD in een van de databases.

 • ED and UP are now displayable
 • /AB and /CLM are now separately searchable
 • No stopwords in /BI, /AB, /CLM, and /TI
 • AB may be selected
 • IPC 8 codes have been added with the IPC 8 thesaurus in records back to 1950
New Search Fields:
 • IPC.VER IPC version
 • IPC.ACD IPC Action date
 • IPC.KW IPC Keyword
 • IPC.OLD IPC old
New displays
 • IPC includes all IPC codes
 • IPCI IPC Initial
 • IPCR IPC Reclassified
 • IPC.TAB Tabular display of IPC
IFICDB DBSS IFIPAT DBSS IFIUDB DBSS

INPADOC

INPADOC zal een rload ondergaan en daarbij ook een naamsverandering. INPADOC en de DOCDB database zullen worden samengevoegd en voortaan verder gaan onder de naam INPADOCDB. Hoewel men probeert om dit zo naadloos in elkaar over te laten gaan zullen er toch een aantal veranderingen komen.

 • INPADOC en DOCDB hanteren verschillende patentkind codes. In de nieuwe file zullen de DOCDB codes aangehouden worden. Een vergelijkingstabel kunt u hier vinden: PK TABEL
 • De AN (Accession Numbers) zullen veranderen. Oude saved answersets kunnen hierdoor niet meer worden opgevraagd en SDI's kunnen hierdoor niet meer herkennen welke oude documenten al geleverd zijn.
 • De publicaties in een record worden niet meer gesorteerd op ED maar op PD. Tevens zal de LEVEL indicator niet meer worden gebruikt.
 • De velden OSCA, OSDW en RLI zullen verdwijnen
Voor SDI's/ Alerts zal er weinig veranderen. Deze worden overgenomen naar de nieuwe database. Wel zult u moeten kijken of er Patent Kind Codes in uw SDI voorkomen daar deze zullen veranderen naar de DOCDB standaard. Meer details zijn hier te vinden: INPADOCDB INFO INPADOC DBSS

KOREAPAT

Bijna alle patentdatabases zijn inmiddels voorzien van de IPC 8 codes. Afgelopen maand werd KOREAPAT verrijkt met een aantal nieuwe zoekvelden die het mogelijk maakt om deze codes te zoeken en te tonen. Alle veranderingen kunt u zien door in KOREAPAT het commando HELP CHANGE in te tikken. Alle veranderingen die te maken hebben met IPC 8 kunt u nog een rustig nalezen op: IPC 8 REFORM Meer informatie over de KOREAPAT database kunt u vinden op de volgende site: KOREAPAT DBSS

MEDLINE/ LMEDLINE

MEDLINE is verrijkt met een nieuw zoekveld. Het NCT veld is toegevoegd en bevat het "Clinical Trail Number". Voorheen werd dit nummer in het Other Source (OS) veld opgenomen maar is nu in haar eigen veld afzoekbaar. Daarnaast zijn in het DT (document type) veld de volgende MeSH Headings opgenomen:
 • Research Support, Non-U.S. Gov't
 • Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.
 • Research Support, U.S. Gov't, P.H.S.
 • Research Support, N.I.H., Extramural
 • Research Support, N.I.H., Intramural
 • In Vitro
 • Comparative Study
 • English Abstract
Verder is FREE een alias geworden voor het gratis TRIAL displaycommando.

PATDPASPC

Een nieuw zoekveld is toegevoegd aan de "German Supplementary Protection Certificates for Drugs and Plant Protection Agents" database. Het SPC.DA veld bevat Drug Approval numbers. MEDLINE

REGISTRY

Wederom is in een aantal databases de crossover-limit van CAS REGISTRY NUMMERS verhoogd naar 300.000.
 • ANABSTR
 • BEILSTEIN
 • BIOTECHNO
 • CBNB
 • CHEMINFORMRX
 • CHEMSAFE
 • CSNB
 • DDFU
 • DETHERM
 • DRUGU
 • GMELIN97
 • PATDPASPC
 • PS
 • SPECINFO
 • ULIDAT
 • VETU

Let er op dat het overhevelen van deze nummers niet gratis is. U kunt de actuele kosten tonen door in de REGISTRY database het commando HELP COST in te voeren. REGISTRY DBSS

RUSSIAPAT

RUSSIAPAT is verrijkt met zo'n 1.400.000 records. Deze records zijn verschenen in de periode 1924-1994. Alle documenten bevatten patent en applicatiegegevens en tevens worden de uitvinders patenthouders en IPC-codes beschreven. Vanaf 1977 bevatten de documenten ook titels. RUSSIAPAT DBSS

TOXCENTER

TOXCENTER is net als MEDLINE en EMBASE verrijkt met het zoekveld NCT. Daarnaast worden de MeSH headings net als in MEDLINE nu opgenomen in het DT veld. TOXCENTER DBSS

WPINDEX WPIDS WPIX

FRAGHITSTR is een displayformaat waarmee je de relevante structuur ziet wanneer je zoekt op fragmentatiecodes. Een uitgewerkt voorbeeld kun je vinden op: FRAGHITSTR EXAMPLE

WPINDEX DBSS WPIX DBSS WPIDS DBSS


E-Seminar Back
Naast de workshops die u kunt volgen bij Cobidoc kunt u ook gratis meedoen met e-seminars die door de host organisatie zelf worden verzorgd. Hieronder een overzicht van de e-seminars die Karlsruhe verzorgt:
 • 15 Maart – DWPI RELOAD
 • 20 Maart – BEILSTEIN BEGINNER
 • 18 April – SEARCHING PATENT FULLTEXT FILES
 • 27 Juni – DWPI CHEMISTRY RESOURCE

Meer informatie over de e-seminars kunt u vinden door op onderstaande link te klikken. Hier kunt u zich tevens inschrijven. E SEMINAR KARLSRUHE

Naast Karlsruhe verzorgt CAS ook e-seminars.

 • 8 Maart - STN: The Secret Life of CAplusSM
 • 26 Maart - STN User Update
 • 27 Maart - STN Case Study—Diagnostics and Instrumentation
 • 29 Maart - STN Continuing Education—Habits for Increasing Confidence in Search Results
 • 12 April - STN Case Study—Diagnostics and Instrumentation
 • 4 April - STN: Keeping Your Current Awareness Current
 • 10 Mei - STN: Keeping Your Current Awareness Current
 • 29 Mei - STN: Searching for Patent Prior Art Evidence of Obviousness
 • 14 Juni - STN: Searching for Patent Prior Art Evidence of Obviousness
 • 26 Juni - STN: Revisiting the Basics of Structure Searching
 • 28 Juni - STN Continuing Education—STN: What's New?
 • 12 Juli - STN: Revisiting the Basics of Structure Searching

Houdt u er wel rekening mee dat u de tijden omrekent naar de Europese tijd. Kunt u een seminar niet bijwonen? Geen nood. U kunt deze seminars vaak terugkijken in het archief. Opgeven en bladeren door het archief doet u op de volgende website. E SEMINAR CAS


Cursusschema 2007 Back
Het cursusschema voor 2007 is beschikbaar op onze website: WWW.COBIDOC.NL. Hieronder vindt u het overzicht voor de komende maanden. Door op de titels te klikken krijgt u een korte omschrijving en kunt zich desgewenst gelijk aanmelden. Het volledige schema vind u hier:CURSUSSCHEMA 2007.
DATUMTITEL
April
03-apr-07STN Intermediate
12-apr-07Substance Search Techniques (CAplus / Registry)
17-apr-07BEILSTEIN workshop
19-apr-07Advanced Structure Search Techniques in Registry
24-apr-07Analysis and visualization with STN AnaVist
26-apr-07Biotechnology Searching on STN
Mei
08-mei-07STN Basics
10-mei-07MEDLINE'S Medical Subject Headings (MeSH)
15-mei-07Caplus Subject Search Techniques
22-mei-07Strategies for Finding Novel Formulations
24-mei-07Polymer Searching in REGISTRY
30-mei-07The Virtual File on STN
Juni
05-jun-07STN Intermediate
12-jun-07What's in REGISTRY
14-jun-07Substance Search Techniques (CAplus / Registry)
19-jun-07Biotechnology Searching on STN
28-jun-07Structure Searching in REGISTRY