Cobidoc

 
COBIDOC BV
Vanenburgerallee 14
3882 RH PUTTEN

T 088 688 03 33
F 088 688 03 00

FIZ-Karlsruhe Search Service

Naast het online beschikbaar stellen van databases in STN en het leveren van full-text documenten met FIZ-Autodoc, biedt FIZ-Karlsruhe ook een professionele Search Service aan.

Voor wie?

De klanten van de FIZ Karlsruhe Search Service zijn met name te vinden bij octrooiafdelingen, R&D centra, bibliotheken en informatieafdelingen. U kunt dan denken aan Informatie Professionals en R&D Managers

Wanneer?

  • Het tijdelijk of permanent uitbesteden van zoekacties bij afwezigheid van medewerk(st)ers door ziekte of zwangerschapsverlof of tijdens vakanties
  • Het uitvoeren van zoekacties op vakgebieden waarvoor ‘in house’ geen expertise aanwezig is

Zoekgebieden van de service

  • Patents
  • Chemical information including structure searches
  • Pharmaceutical information, e.g. on ingredients
  • Biosequences
  • Toxicology (to support you in complying with the REACH regulations)
  • Literature from various research areas
  • Setting up SDI profiles (for example, for monitoring patents)

Deze service maakt gebruik van de STN databases en kan desgewenst ook direct de full-text van de documenten leveren.

U kunt een zoekactie aanvragen via:

 

Meer informatie over de FIZ-Karlsruhe Search Service vindt u hier.