Cobidoc

 
COBIDOC BV
Vanenburgerallee 14
3882 RH PUTTEN

T 088 688 03 33
F 088 688 03 00

STN AnaVist

STN AnaVist is een krachtige analyse en visualisatie software die het mogelijk maakt gegevens uit de wetenschappelijke literatuur en octrooidatabases op STN te analyseren en patronen en trends te visualiseren.

STN AnaVist creëert 1 en 2 dimensionale spreadsheets van:

 • Organisaties en Octrooihouders
 • Auteurs en uitvinders
 • Internationale Octrooi Klassen (IPC)
 • Publicatiejaren
 • Prioriteitsaanvraag data
 • Technologie Indicatoren
 • Concepten
 • Document Typen (Octrooi, tijdschrift etc.)
 • Octrooileverende organisaties (zoals het Europees Octrooi Bureau)
 • Derwent Class
 • Derwent Manual Codes

De concepten worden verkregen door text-mining van de titel en samenvatting, IPC codes, 1e claims of Technology Indicators.

Naast de spreadsheets creëert STN AnaVist een landschapskaart van publicaties. Door text-mining worden de concepten van elke wetenschappelijke publicatie of octrooifamilie bepaald en via een algoritme worden deze concepten geclusterd en gelabeld zodat ze de relatie tussen de verschillende documenten kunnen projecteren in een landschap.

Met STN AnaVist kunt u:

 • Een octrooilandschap analyseren - bepaal wie, wat, waar, wanneer
 • Concurrentie analyse – waar zijn ze mee bezig

Ontdek nieuwe toepassingen voor bestaande technologieën

 • Onderzoekstrends analyseren – wat zijn opkomende technologieën.
 • Zakelijke beslissingen ondersteunen

STN® AnaVist is beschikbaar (download) via het volgende URL: STN AnaVist