Cobidoc

 
COBIDOC BV
Vanenburgerallee 14
3882 RH PUTTEN

T 088 688 03 33
F 088 688 03 00

ScienceIP

Naast het online beschikbaar stellen van databases in STN en SciFinder, biedt CAS ook een professionele Search Service aan: ScienceIP

Voor wie?

De klanten van ScienceIP zijn met name te vinden bij octrooiafdelingen, R&D centra, bibliotheken en informatieafdelingen. U kunt dan denken aan Informatie Professionals en R&D Managers.

Wanneer?

Voor Europese bedrijven en organisaties voert ScienceIP jaarlijks honderden zoekacties uit. In Nederland wordt ScienceIP al door diverse organisaties om verschillende redenen ingeschakeld.

U kunt daarbij denken aan:

  • het tijdelijk of permanent uitbesteden van zoekacties bij afwezigheid van medewerk(st)ers door ziekte of zwangerschapsverlof of tijdens vakanties
  • het uitvoeren van zoekacties op vakgebieden waarvoor ‘in house’ geen expertise aanwezig is
  • het verwerken en analyseren van resultaten m.b.v. STN AnaVist
  • het uitvoeren van omvangrijke projecten, zoals het verzamelen van gegevens om aan de REACH-regelgeving te voldoen.

Op http://www.ScienceIP.org/reach.html staat bijvoorbeeld hoe ScienceIP u kan helpen m.b.t. REACH.

Meer informatie