Cobidoc

 
COBIDOC BV
Vanenburgerallee 14
3882 RH PUTTEN

T 088 688 03 33
F 088 688 03 00

Analysis and Visualization with STN AnaVist

Deze workshop is gericht op het gebruik van het software programma STN AnaVist

STN AnaVist is een krachtige analyse en visualisatie software die het mogelijk maakt gegevens uit de wetenschappelijke literatuur en octrooidatabases op STN te analyseren en patronen en trends te visualiseren.
STN AnaVist creëert één- en tweedimensionale spreadsheets van bijvoorbeeld auteurs/uitvinders, publicatiejaren of IPC-klassen en tevens een interactieve “3D-landschapskaart” van de door text-mining in de publicaties herkende concepten om zo de gerelateerde documenten binnen uw antwoordenset te clusteren.

Inhoud workshop
• Welke databases worden ondersteund door STN AnaVist?
• Hoe creëer ik een antwoordenset voor STN AnaVist?
• Het op maat maken van uw project
• Delen van projecten


Benodigde voorkennis:
U hebt voor het volgen van deze workshop geen voorkennis nodig. Indien u zelf de antwoordensets voor STN AnaVist maakt dan is het aan te raden om minimaal de STN Basics workshop gevolgd te hebben. 

Deze meer gespecialiseerde cursus, wordt op aanvraag georganiseerd. U hoeft dan bijvoorbeeld niet meer enkele maanden te wachten totdat de cursus weer aan de beurt is. U kunt een datum afspreken, die u het beste uit komt. Neemt u hiervoor contact op met de Cobidoc helpdesk (088-6880333 of helpdesk@cobidoc.nl).


 

 terug