Cobidoc

 
COBIDOC BV
Vanenburgerallee 14
3882 RH PUTTEN

T 088 688 03 33
F 088 688 03 00

Property Searching in CAS REGISTRY

Deze workshop richt zich op het vinden van stoffeneigenschappen in de CAS REGISTRY database.

De REGISTRY database bevat al meer dan 90.000.000 verbindingen. Meer dan 22.000.000 van die verbindingen bevatten een of meerdere stoffeneigenschappen. Deze kunnen we grofweg indelen in twee groepen. Experimenteel bepaalde en berekende eigenschappen. Voor ongeveer 13.000.000 verbindingen zijn deze berekend door ACD Labs.

Inhoud cursus:
• Berekende eigenschappen
• Experimentele eigenschappen
• Eigenschappen tonen
• Wizards in STN Express
• Zoeken in een “range”
• Lipinski

Benodigde voorkennis:
Voor de workshop Property Searching in REGISTRY dient u de basiscommando’s van STN te beheersen.

Deze meer gespecialiseerde cursus, wordt op aanvraag georganiseerd. U hoeft dan bijvoorbeeld niet meer enkele maanden te wachten totdat de cursus weer aan de beurt is. U kunt een datum afspreken, die u het beste uit komt. Neemt u hiervoor contact op met de Cobidoc helpdesk (088-6880333 of helpdesk@cobidoc.nl).


 

 terug